HISTORIA PARAFII

Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z 1 sierpnia 1945r. z dniem 5 sierpnia tego roku zbór poewangelicko-unijny na Rudaku wraz z plebanią i ruchomościami został przejęty przez Parafię rzymsko-katolicką p.w. Świętych Piotra i Pawła w Toruniu na Podgórzu, a następnie została wydzielona parafia na Rudaku. Kościół został poświęcony 25 sierpnia 1945 r. przez ks. prał. Józefa Batkowskiego i stał się świątynią Parafii p.w. Opatrzności Bożej na Rudaku, erygowanej 20 lutego 1946 r. na mocy dekretu Kardynała Augusta Hlonda – Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńsko-Poznańskiego. WIECEJ >>

     Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z 1 sierpnia 1945r. z dniem 5 sierpnia tego roku zbór poewangelicko-unijny na Rudaku wraz z plebanią i ruchomościami został przejęty przez Parafię rzymsko-katolicką p.w. Świętych Piotra i Pawła w Toruniu na Podgórzu, a następnie została wydzielona parafia na Rudaku. Kościół został poświęcony 25 sierpnia 1945 r. przez ks. prał. Józefa Batkowskiego i stał się świątynią Parafii p.w. Opatrzności Bożej na Rudaku, erygowanej 20 lutego 1946 r. na mocy dekretu Kardynała Augusta Hlonda – Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńsko-Poznańskiego.

22 lutego 1946 r. administratorem parafii na Rudaku został mianowany proboszcz z parafii na Podgórzu ks. Bernard Polzin, natomiast substytutem ks. Józef Malinowski z archidiecezji wileńskiej. Nominację na pierwszego proboszcza parafii na Rudaku uzyskał ks. Józef Malinowski dnia 22 lipca 1946 r. od Kardynała Augusta Hlonda.

Decyzją Stolicy Apostolskiej z dnia 4 marca 1946 r. Poznań został odłączony od prymasowskiej stolicy gnieźnieńskiej i odtąd Parafia p.w. Opatrzności Bożej należała do dekanatu gniewkowskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej.

W 1984 r. nastąpił nowy podział na dekanaty. Utworzono m.in. dekanat Toruń –Podgórz, w skład którego weszły parafie: Toruń- Podgórz, Toruń – Rudak, Toruń – Stawki i Otłoczyn.

Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał reorganizacji dotychczasowych struktur administracyjnych Kościoła, wydając w tej sprawie 25 marca 1992 r. bullę Totus Tuus Poloniae Populus. Na mocy tego dokumentu utworzono nowe metropolie, gdzie zostały potwierdzone już istniejące oraz powołano do istnienia trzynaście nowych diecezji m.in. diecezja toruńska o powierzchni 5427 km2, wchodząca w skład metropolii gdańskiej.

Stolicą nowej diecezji został Toruń, a katedrą Bazylika p.w. Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu. Pierwszym biskupem toruńskim Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. dra Andrzeja Suskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej.

Od chwili powstania diecezji toruńskiej parafia p.w. Opatrzności Bożej należy do dekanatu Toruń IV, którego pierwszym dziekanem był ks. kan. Zbigniew Andrzejewski, a po jego śmierci ks. kan. Leon Ulatowski. Obecnie dziekanem jest ks. kan. Józef Klapiszewski.

Z Parafii p.w. Opatrzności Bożej na Rudaku zostały wydzielone nowe parafie: Parafia w Otłoczynie w 1968 r., Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu na Stawkach w 1982 r., Parafia p.w. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu – Czerniewicach w 1984 r.