HISTORIA KOŚCIOŁA

prezentacja.pdf Kościół na Rudaku, pierwotnie ewangelicki, został wzniesiony w latach 1902 – 1909 w stylu neogotyckim, murowany i orientowany. Znajduje się u zbiegu ulic Okólnej i Kościelnej. Pierwsze kroki do budowy domu modlitewnego na Rudaku poczyniono w 1902 roku przez urzędującego na Rudaku kaznodzieję ewangelickiego Krugera. W 1904 r. gmina otrzymała zezwolenie na budowę kościoła. W 1907 r. położono kamień węgielny pod świątynię. Na tej uroczystości rozważano sprawę wezwania kościoła, proponując „Kościół Wytrwałości”.

Zasadniczo budowa trwała w latach 1907 – 1909. Krzyż na wieży postawiono już w 1908r. Dwa dzwony umieszczone na wieży zostały wykonane w odlewni Ohlsfana w Lubece. Uroczyste otwarcie kościoła nastąpiło 30 września 1909 r. z udziałem inspektora budowy Doeblina i miejscowego pastora Holschera. Powstała budowla ma długość 21,42 m, szerokość 13,08 m i wysokość 16,80 m. Wieża do hełmu ma 19,40 m, natomiast całkowita wysokość wynosi 35,40 m, z dodatkowym czterometrowym krzyżem.

Wyposażenie zabytkowe kościoła to neogotycki konfesjonał, ławki dla wiernych i drzwi wewnętrzne z okresu budowy kościoła, natomiast drzwi wejściowe boczne są z okresu późniejszego. Główne drzwi wejściowe zostały wykonane w 1959 r. Organy o zewnętrznej oprawie neorenesansowej i współczesnym mu wyposażeniu, zbudował August Terletzki, Edward Wittek z Elbląga w 1908 r.

W kolejnych latach świątynia była wzbogacana o nowe wyposażenie oraz remontowana:

·       W 1961 r. zakupiono krzyż z wizerunkiem Chrystusa  wyrzeźbiony w drewnie,
·       w czasie Jubileuszu 20-lecia istnienia parafii 18 listopada 1966 r. została poświęcona pamiątkowa chrzcielnica,
·       w 1980 r. pokryto wieżę blachą cynkową pomiedziowaną,
·       w 1984 r. został zakupiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który znajduje się na ścianie głównej prezbiterium,
·       w 1989 r. założono nowe oświetlenie,
·       w 1994 r. wyremontowano wszystkie okna, a do 6-ciu zostały wstawione nowe elementy witrażowe,
·       w czasie Jubileuszu 50-lecia parafii wyłożono betonową kostką polbruku i kamieniem plac przykościelny, parking oraz trasę procesyjną wokół kościoła i plebani,
·       w 1998 r. w świątyni zostało zainstalowane nowe ekologiczne ogrzewanie promiennikami,
·       18 czerwca 2000 r. poświecono Obraz Jezusa Miłosiernego, który został przywieziony przez delegację z Jastrzębia Zdroju pod opieką ks. Stanisława Niewiarowskiego z Częstochowy.
·       od 2001 r. w prezbiterium znajduje się nowy ołtarz i lektorium wykonane  z czerwonego granitu, a całość prezbiterium została pokryta białym marmurem,
·       w tym samym czasie zmieniono wystrój ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ufundowany przez rodzinę Zajkowskich.
·       17 marca 2013 r. przyjęliśmy relikwie bł. Jana Pawła II,