Ogłoszenia duszpasterskie

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA  NIEDZIELĘ  18.10.2020r

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NA  XXIX NIEDZIELA  ZWYKŁA  18.10.2020r.  

                                     

 

  1. Dziś spotkanie młodzieży przygotowującej się do tegorocznego bierzmowania po Mszy o godz. 16.00. Jutro różaniec za zmarłych o godz. 17.00, we wtorek wsp. św. Jana Kantego prezbitera, w środę uroczystość św. Jana Pawła II – patrona naszego województwa, w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła.
  2. Przeżywamy miesiąc październik-miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec w dni powszednie o godz. 17.00, w niedzielę o 15.30. szczególnie zapraszam do modlitwy różańcowe rodziny dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
  3. Znajdujemy się w strefie czerwonej w związku z tym Biskup Toruński udzielił dyspensy od udziału w obowiązku uczestniczenia we Mszach św., w naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach maksymalnie 50 osób, dotyczy to również ślubów i pogrzebów. Od przyszłej soboty Msze wieczorne będą odprawiane wg formularza niedzielnego. Jeśli będzie taka potrzeba możemy wprowadzić kolejną Mszę św. w niedzielę np. o godz. 18.00. W trosce o zdrowie naszych bliźnich i nasze w kościele przebywamy w maseczkach, które można zdjąć tylko, aby przyjąć Komunię św. Proszę przestrzeganie tego zalecenia w imię odpowiedzialności i miłości bliźniego. Przy drzwiach kościoła (w kropielnicach) jest środek dezynfekujący. Osoby, które chcą przyjąć Komunię świętą na rękę proszę aby podchodziły jak pierwsze, do Komunii proszę podchodzić sukcesywnie by umożliwić zachowanie dystansu.
  4. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Miłujcie się, w Niedzieli przeczytamy – Jan Paweł II – wyprzedził swój czas, Prawa Nienarodzonego – pacjent od poczęcia, w sprawach rodziny – Rodzicielski niezbędnik
  5. Msze św.

PONIEDZIAŁEK Godz.8.00+Zofia i Józef Lucuk (10)

                                          17.30+O powrót do zdrowia i potrzebne łaski   Bolesława Kranc

                                                    +O Boże bł. dla Borysa z ok. I urodzin

WTOREK              Godz.8.00+Zofia i Józef Lucuk (11)

                                          17.30+Zbigniew Insadowski int. po p.

ŚRODA                  Godz.8.00+Zofia i Józef Lucuk (12)

                                          17.30+O nowe liczne, święte powołania kapłańskie,  misyjne i zakonne

CZWARTEK         Godz.8.00+W int, Ks. Proboszcza int. apostolatu   Margaretka

                                           17.30+Waldemar Poczwardowski int. po p.

PIĄTEK                 Godz.8.00+Zofia i Józef Lucuk (13)

                                          17.30+Marceli Sobieraj

SOBOTA               Godz.8.00+Zofia i Józef Lucuk (14)

                                          17.30+Teresa Andruk 10 r. śm.

NIEDZIELA  8.00+Zofia i Józef Lucuk (15)

10.00+Zbigniew Insadowski, Stanisław, Janusz i zm. z rodz.

11.30+Katarzyna Walczewska I r. śm. int. po p.

16.00+Czesław Dobry z ok. 2 r. śm.

 

 

 

 

 

 

 

                                          G A Z E T K A

Parafii pw. Opatrzności Bożej w Toruniu–Rudaku Nr 1 (69) 2020

 

WYDANIE Z OKAZJI  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

……………………………………………………………........

 

           OPATRZNOŚCI BOŻA CZUWAJ NAD NAMI!

 

 

Epidemia koronawirusa trwa, a jej szczyt najprawdopodobniej jest ciągle przed nami. Łączymy się duchowo we wspólnej modlitwie Kościoła. Jedną z niewątpliwych zalet współczesności jest możliwość korzystania z osiągnięć technologii i kontakt z bliskimi przez telefon czy Internet. W trosce o zdrowie oraz w odpowiedzi na potrzeby rodziny parafialnej, tym razem wydajemy naszą gazetkę w formie elektronicznej. Niech będzie pomocą                         w przeżywaniu wyjątkowego Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania.

W Wielki Czwartek…

 

Wielebni Kapłani!

Wielki Czwartek to dzień, w którym sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, najwyższego Kapłana i Mistrza, ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

Powołanie kapłańskie jest misterium. Jest ono tajemnicą szczególnej wymiany – pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje Chrystusowi swoje człowieczeństwo, aby mógł się On nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Chrystus zaś przyjmując ten dar, czyni owego człowieka jakby swoim.

Tymi słowami przed laty – w Wielki Czwartek – zwrócił się do kapłanów                                 w specjalnym liście św. Jan Paweł II. Dzisiaj, kiedy nie ma Go wśród nas, słowa te nabierają wyjątkowej mocy i ponadczasowości. Z całego serca dziękujemy za wszystkich kapłanów. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić, jak wielką wartość mają sprawowana przez Was Eucharystia, modlitwy, starania, słowa i gesty. Szczególnie w tych dniach, kiedy z powodu pandemii nie możemy bezpośrednio uczestniczyć w Mszach św. i nabożeństwach. Modlimy się za Was z niecierpliwością oczekując dnia, kiedy znowu będziemy mogli wszyscy wspólnie modlić się w naszym parafialnym kościele.

Najwyższy, chwalebny Boże, daj każdemu kapłanowi prawdziwą wiarę, nadzieję, doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, aby wypełniali swoje święte i prawdziwe posłannictwo, by w wielkich dziełach i sprawach codziennych, zachowali smak swego powołania, by pozostali solą ziemi i światłem świata.

Drodzy Kapłani, niech nigdy nie zabraknie Wam żarliwości w celebracji Eucharystii oraz gorliwości w Jej rozdawaniu wiernym.

Życzymy, aby towarzyszyła Wam bliskość Tego, który Was powołał oraz byście korzystali z niewyczerpanego źródła Miłosierdzia Bożego i opieki Matki Najświętszej.

Szczęść Boże na każdy dzień posługi kapłańskiej!

 

parafianie oraz redakcja gazetki

 

Eucharystia antycypacją uczty niebieskiej

Eucharystia, którą Kościół sprawuje, ma pozaziemski wymiar. Wierni zgromadzeni na liturgii Mszy św. uczestniczą już teraz w liturgii nieba. Przypomina o tym wyraźnie śpiew: Święty, Święty, Święty. W ten sposób Kościół włącza się w pieśń uwielbienia śpiewaną                       w niebie Panu Zastępów. Można powiedzieć, że ziemia włącza się w chwałę nieba, a chwała nieba napełnia ziemię. W pewnym sensie ginie granica czasu i przestrzeni, doczesność łączy się z wiecznością, Kościół pielgrzymujący przeżywa jedność z Kościołem zbawionych.

Kto przyjmuje Komunię Święta, równocześnie antycypuje uczestnictwo w uczcie niebieskiej. Komunia Święta jest pokarmem w pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny. Pismo Święte posługuje się pewnymi obrazami do przybliżenia życia wiecznego. Takim najczęściej powracającym obrazem jest obraz uczty. W niebie zbawieni zasiądą z Chrystusem do uczty, będzie to, jak mówi Księga Apokalipsy, Uczta Baranka.

O związku uczty eucharystycznej z ucztą Baranka mówią słowa przed Komunią Świętą: Oto Baranek Boży […] Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Kto przyjmuje Chrystusa w Eucharystii, posiada życie wieczne już teraz, tu na ziemi, a potem wejdzie do jego pełni. Kościół zanurzony w ziemskiej rzeczywistości otwarty na problemy współczesnego świata zawsze ma świadomość ostatecznego celu wszystkich działań. Nie jest zatem prawdziwa taka pobożność, która odrywa człowieka od doczesnych spraw, każąc mu myśleć o niebie, a zaniedbywać codzienne obowiązki. Wręcz przeciwnie, zjednoczenie                          z Chrystusem w Eucharystii pozwala bardziej ofiarnie zaangażować się w sprawy tego świata.

 

Na podstawie materiałów formacyjnych na  rok 2019/2020

Wielka tajemnica wiary

Modlitwa

Oddając samego siebie w Komunii, dajesz mi wszystko, czym jesteś i co posiadasz. Spożywając Twoje ciało, nie zmieniam Ciebie we mnie, lecz siebie w Ciebie. Jakże wielką pomocą jest dla mnie Komunia Święta! Uwalnia mnie od codziennych win i chroni od jeszcze większych.

Komunia Święta wprowadza do mojego upadłego i wątłego ciała ziarno Zmartwychwstania i nieśmiertelności, którego pewnego dnia winno wzejść. To prawdziwy sakrament nadziei, który przygotowuje mnie do wiecznej uczty. To rękojmia życia wiecznego, ponieważ jest to Ciało Tego, który jest życiem. Wraz z Komunią Świętą posiadam w mojej duszy całe niebo.

 

 W Wielki Piątek…

 

W Krzyżu zbawienie i życie!

Ostre wydają się niektórym słowa: Zaprzyj się siebie, weź swój krzyż i naśladuj Jezusa. Ale przecież ostrzejsze będą słowa ostateczne: Idźcie precz ode mnie, przeklęci,           w ogień wieczny. Kto słucha bez sprzeciwu nakazu Krzyża, ten nie boi się, że usłyszy słowa potępienia. Czemu wiec boisz się jeszcze podjąć ten krzyż, który jest drogą do Królestwa?               W Krzyżu zbawienie, w Krzyżu życie, w Krzyżu obrona, w Krzyżu siła mądrości, w Krzyżu radość duchowa, w Krzyżu świętość doskonała. Zbawienie duszy, nadzieja życia wiecznego     w Krzyżu, tylko w Krzyżu. Podnieś więc swój krzyż i idź za Jezusem, a dojdziesz do życia wiecznego. On idzie przodem dźwigając swój Krzyż, umarł za ciebie na Krzyżu, abyś i ty podjął swój krzyż i pragnął umrzeć na krzyżu. Bo kiedy z Nim umrzesz, z Nim razem żyć będziesz, a towarzysząc Mu w Męce, staniesz się towarzyszem chwały.

Tomasza A Kempis, O naśladowaniu Chrystusa

 

Bł. Stefanie Wincenty Frelichowski,

stań z nami pod krzyżem pandemii

 

Biskup Toruński Wiesław Śmigiel zachęca wiernych diecezji toruńskiej do modlitwy                             o ustanie epidemii za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana                              i męczennika. - Bł. ks. Stefan jest przykładem troski o starszych, chorych i dotkniętych zakaźnymi chorobami – mówi bp Śmigiel.

W słowie skierowanym do wiernych hierarcha zachęca, by Bożej opiece polecać także pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych. - Zachęcam do sąsiedzkiej życzliwości i pomocy – dodaje.

Tekst modlitwy został przygotowany przez sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Jej treść została zatwierdzona przez Biskupa Toruńskiego. - Zachęcam do modlitwy za jego wstawiennictwem o ustanie pandemii koronawirusa – pisze do wiernych bp Śmigiel. Niech ten, który w skrajnie trudnych warunkach obozowych troszczył się o chorych na tyfus, wstawia się dziś za nami.Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

o ustanie epidemii koronawirusa


Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia - aż do ofiary z siebie.Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu panowania tak wielkiego zła. Ty chorym                       i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię                            i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą. Dlatego stajemy dziś przy tobie  i prośmy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii. Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia. Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy   w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświeceniem. Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii. Zmarłym uproś łaskę nieba. Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.                         

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami. Amen.

                               

W Wielką Sobotę…

 Kącik dla dzieci

 Symbolika święconki

 

W Wielką Sobotę do kościoła idziemy z koszykiem – koszykiem wyjątkowym, gdyż  znajdują się w nim symboliczne potrawy, które następnego dnia trafiają na stół, byśmy mogli   z radością świętować Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niestety, w tym roku nie będziemy mogli poświęcić potraw w tradycyjny sposób, lecz koszyk wielkanocny na pewno przygotujemy w naszych rodzinnych domach.

Czego nie może w nim zabraknąć?

Z pewnością baranka, bo oznacza pokorę i łagodność. Baranek z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, który poświęcił swe życie za ludzi, by powstać z martwych i tym samym pokonać grzech i zło. Chleb - dla chrześcijan jest najważniejszym symbolem, przedstawiającym ciało Chrystusa.  To jest pokarm, dzięki któremu możemy przetrwać.

Sól - to symbol oczyszczenia, to dla nas też niezbędne minerały.

Jajko - znak odradzającego się życia. Często zdobimy jajka i te piękne pisanki stanowią ozdobę wielkanocnego koszyczka.

Kiełbasa i wędlina – symbolizują powodzenie, dostatek, zdrowie i płodność, natomiast
ciasto - najczęściej w postaci babki - jest metaforą umiejętności i doskonałości. Co niektórzy wkładają do koszyka jeszcze ser, który symbolizuje przyjaźń między człowiekiem a przyrodą oraz chrzan - znak siły fizycznej i krzepy.

Te wszystkie potrawy wypełniają naszą święconkę i przypominają, że Pan Bóg dał nam wiele dobra, byśmy mogli żyć i za te wszystkie bogactwa dziękować Bogu.

oprac. Lidia

Zmartwychwstał Pan i żyje w nas!

 

Błogosławieństwo stołu w domu rodzinnym przed uroczystym posiłkiem

w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

(1 Tes 5, 16-18)

 

albo:
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

(Mt 6, 31 ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy:

Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący:

Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy:

Amen.

 

Drodzy Parafianie

Nigdy, w żaden inny dzień roku nie słychać tak głośno jak w Wielkanocny Poranek, że da się pokonać nawet śmierć. Nie tylko grzech, nie tylko zło, nie tylko wszystkie mroczne dzieje świata. Ale nawet samą śmierć. 2000 lat temu Jezus z Nazaretu zrobił coś, co wyciągnęło na światło dzienne najgłębszą tęsknotę człowieka na Ziemi. Tęsknotę za życiem bez ran, co bolą, bez zła, co odbiera radość, bez szatana, który kusi na wszelkie możliwe sposoby. Tęsknotę za takim życiem, które nie zna ani łez, ani choroby, ani strachu, ani żadnej rozłąki. Ani nawet samej śmierci. Do takiego życia każdy musi dojść jednak sam.

Ewangelia mówi, że ludzie dobiegali swoim tempem. Jan biegł szybciej niż Piotr. Szybciej też ujrzał i uwierzył. Maria Magdalena w życie uwierzyła jeszcze tego samego poranka. Dwóch uczniów z Emaus potrzebowało na to całego dnia i dobrych kilkunastu kilometrów. Pozostali apostołowie zobaczyli życie, kiedy już wielkanocne słońce zaszło. Niewiernemu Tomaszowi zajęło to cały tydzień. Św. Augustyn dochodził do tego dnia całymi latami. I napisał szczerze: „Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna, a tak nowa, późno Cię umiłowałem”. Jeden z komendantów oświęcimskiego obozu znalazł to życie sześć dni przed śmiercią. Kiedy piątego dnia przed swoim odejściem przyjmował Chrystusa w Komunii św., płakał klęcząc na środku więziennej celi. Dobry łotr uwierzył w to życie kilka godzin przed zgonem. To właśnie pokazuje jak jesteśmy różni. Pamiętajmy jednak, że nie ma takiego człowieka na świecie, który nie byłby w stanie dobiec, dojść czy nawet „dopełzać” do dnia,  w którym uwierzy w życie mocniejsze niż śmierć, uwierzy w zmartwychwstanie.

Dlatego, życzymy sobie i Wam, Drodzy Parafianie głębokiej wiary, by żadne przeciwności życiowe nie odłączyły nas od miłości Chrystusowej, ukazanej dobitnie na drzewie Krzyża i w Wielkanocny Poranek. Abyśmy nie mówili, że jesteśmy skazani na śmierć, cierpienie, ból, bezsens, lecz czerpali siły, wewnętrzny spokój, miłość od Zmartwychwstałego. Niech również te trudne i nieprawdopodobne wydarzenia, które dotykają nas w  czasie pandemii, stały się sposobnością, aby jeszcze mocniej przylgnąć do Boga i zawierzać Jemu całe swoje życie, życie swoich bliskich, krewnych, przyjaciół a nadto tych, którzy jeszcze są od niego daleko. Niech Zmartwychwstały Chrystus da nam moc i siłę wytrwania oraz ufności w wypełnienie Bożych obietnic.

 

+ Z błogosławieństwem i zapewnieniem o modlitwie:

  1. proboszcz Jacek Koczorski
  2. wikariusz Mateusz Nadzieja

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Opatrzności Bożej

 ul. Okólna 178, 87-100 Toruń, tel. (56) 654 72 16,                                    Kontakt z Redakcją

Nr konta 66 2030 0045 1110 0000 0135 1970                                            przez ks. Proboszcza

Bank Gospodarki Żywnościowej SA,                                                         parafiarudak.com.pl

 ul. Wały Gen. Sikorskiego 15