Księża pracujący w parafii

AKTUALNIE:

od 1 sierpnia 2015 r.

ks. Jacek Koczorski - Proboszcz

od 27.08.2018 r.

ks. Mateusz Nadzieja - Wikariusz

KIEDYŚ >>

a.  proboszczowie

Pierwszym administratorem parafii był od 22 lutego do 22 lipca 1946r. ks. Bernard Polzin.

Kolejnymi proboszczami byli:
od 22 lipca 1946 r. do 1 lipca 1958 r. – ks. Józef Malinowski
od 1 lipca 1958 r. do 1 września 1964 r. – ks. Zbigniew Polanowski,
od 1 września 1964 r. do 1 lipca 1987 r. – ks. Jan Sikorski,
od 1 lipca 1987 r. do 12 lipca 2015 r. ks. kan Józef Klapiszewski

b.  Wikariusze

·       ks. Henryk Rybczyński – 31 lipca 1953 r. – 24 maja 1954 r.
·       ks. Zygfryd Jabłoński – 1 lipca 1954 r. – 1 lipca 1958 r.
·       ks. Bernard Szczygielski – 7 grudnia 1956 r. – 15 października 1957 r.
·       ks. January Staśkowiak – 15 października 1957 r. – 1 lipca 1958 r.
·       ks. Bogdan Niedbała (rezydent w Otłoczynie) – 1 lipca 1958 r. – 1 stycznia 1965 r.
·       ks. Tadeusz Patyk – 1 lipca 1958 r. – 27 października 1960 r.
·       ks. Ryszard Kołacki – 1 maja 1963 r. – 26 września 1964 r.
·       ks. Lucjan Łuszczewski – 29 października 1964 r. – 1965 r.
·       ks. Aleksander Iwanowski – 1 września 1965 r. – 1 lipca 1968 r.
·       ks. Bronisław Łukowski – 1 lipca 1968 r. – 21 czerwca 1973 r.
·       ks. Kazimierz Domek – 1 lipca 1973 r. – 1 lipca 1974 r.
·       ks. Henryk Kałużny – 1 lipca 1974 r. – 1 lipca 1976 r. -
·       ks. Florian Cieniuch – 1 lipca 1976 r. – 15 maja 1978 r.
·       ks. Kazimierz Kumorowicz – 15 maja 1978 r. – 15 maja 1979 r.
·       ks. Kazimierz Nowaczyk – 15 maja 1979 r. – 1 lutego 1983 r.
·       ks. Tadeusz Michalak – 1 lipca 1985 r. – 1 lipca 1986 r.
·       ks. Andrzej Rogowicz – 1 lipca 1986 r. – 1 lipca 1987 r.
·       ks. Zbigniew Pawłowski – 8 stycznia 1997 r. – 30 maja 1997 r.
·       ks. Dariusz Kunicki – 5 lipca 1998 r. – 14 lipca 2002 r.
·       ks. Andrzej Kulesza – 15 lipca 2002 r. – 23 sierpnia 2004 r.
·       ks. Andrzej Jabłoński – 23 sierpnia 2004 r. – 15 lipca 2007 r.
·       ks. Grzegorz Kowalik – 16 lipca 2007 r. – 25 sierpnia 2013 r.
·       ks. Tomasz Recki – od 26 sierpnia 2013 r. - 24 sierpnia 2015 r.

·       ks. Tomasz Filipiak - 28.08.2017 -26.08.2018r.

-    ks. Mateusz Nadzieja - 27.08.2018c.   powołani do służby Bożej z Parafii Opatrzności Bożej

·       ks. Bogdan Lesiński przyjął święcenia kapłańskie w 1965 r.
·       ks. Andrzej Lesiński przyjął święcenia kapłańskie w 1972 r.
·       s. Małgorzata Rekowska z Zakonu Wincentego a Paulo, przyjęła śluby zakonne w 1990r.  Od lipca 2015 roku przebywa na Misji w Kazachstanie.
·       o. Bonifacy Bartosz Suhak z Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów. Mszę Świętą prymicyjną w naszym kościele sprawował 19 maja 2013 r. Od 2014 roku przebywa na              Misji w  Niemczech.